Testiranje sajta

Ova stranica je trenutno u izradi. Spisak sa novim referencama trenutno se prikuplja i obrađuje te će uskoro biti dostupne.

Hvala!
NOVUM DOO

Automatizacija CNC alatnih mašina

CNC strug Viktor | Metalik S SZR | Čačak, Srbija | 2017
Investitor:
Investor:
Metalik S SZR Čačak 
Godina:
Year:
 2017

 


Obim poslova:

 • Specifikacija opreme;
 • ugradnja novog CNC upravljačkog sistema SIEMENS SINUMERIK 808D Advanced;
 • ugradnja novih servo-motora SIEMENS serije 1FL6;
 • ugradnja novih servo-regulatora SIEMENS V70;
 • Izrada elektro dokumentacije;
 • Ugradnja opereme u postojeći elektroormar i povezivanje sistema;
 • Izrada upravljačkog softvera, parametrisanje i optimizacija pogona.

Obim poslova:

 • Equipment specification;
 • installation of a new CNC control system SIEMENS SINUMERIK 808D Advanced;
 • installation of new SIEMENS 1FL6 series servomotors;
 • installation of new servo-regulators SIEMENS V70;
 • Preparation of electrical documentation;
 • Installation of equipment in the existing electrical cabinet and connection of the system;
 • Development of firmware, parameterization and optimization of drives.