O nama

Novum d.o.o.

Kompanija NOVUM DOO osnovana je 1992. godine u Kikindi. Bavimo se indrustrijskom automatizacijom i servisiranjem mašina. Kroz partnerstvo sa dobavljačima razvijamo internu bazu tehničkih i tehnoloških rešenja sa primenom u različitim tehničkim i tehnološkim postrojenjima.

Osnovna delatnost naše kompanije jeste proizvodnja opreme i sistema za automatsko upravljanje, regulaciju i vizuelizaciju u industrijskim procesima, što podrazumeva inženjering merenja, upravljanja i regulacije programabilnih logičkih kontrolera i sistema za vizelizaciju procesa, te njihovo servisiranje, održavanje, montaža i puštanje u rad.

Takođe, radimo i servisiranje, održavanje i unapređivanje mašina i linija za punjenje, pakovanje i etiketiranje koje je proizvela naša kompanija.

Platforma na kojoj NOVUM DOO gradi svoja projektna rešenja bazirana je na hardverskim i softverskim rešenjima i komponentama najuspešnije kompanije u ovoj oblasti SIEMENS, čiji smo ponosni dugogodišnji partneri.

Tržište

Kompanija NOVUM DOO posluje u više grana industrije i na više tržišta što garantuje stabilnost poslovanja.

Svoje usluge i proizvode primarno plasiramo na tržište Srbije i zemlje u okruženju, uz mogućnost poslovanja i u evroaziji.

Inženjeri naše kompanije poseduju znanje više jezika a pre svega engleskim i ruskim.