Održavanje mašina

Uvod

Kompanija NOVUM za svojih 30 godina proizvela je preko xx mašina i linija za punjenje, pakovanje i etiketiranje. Veliki broj proizvedenih mašina je i dalje u upotrebi i potrebno ih je servisirati, unapređivati i izrađivati nove alate u skladu sa potrebama korisnika.

Redovnim servisiranjem mašina dobijate funkcionalnu mašinu dugi niz godina a sa izradom alata unapređujete svoj proizvodni program.

Deo našeg proizvodnog programa možete pogledati OVDE.

Poslovi

Poslovi koje obavljamo su:

  • Servisiranje i otklanjanje kvarova;
  • Dorađivanje i unapređivanje postojećeg sistema;
  • Prebacivanje na drugu lokaciju (demontaža i montaža);
  • Nabavka i izrada rezervnih delova;
  • Izrada novih alata za drukčije tipove ambalaža.