Industrijska automatizacija

Uvod

Važan segment unapređenja industrijskog postrojenja jeste automatizacija i modernizacija sistema. Kako je taj posao kompleksan i delikatan, važno je odabrati kvalitetan tim koji će to odraditi umesto vas. Naša kompanija poseduje tim stručnih inženjera elektro i mašinske struke koji su spremni da sagledaju potrebe vaše kompanije i ponude vam najbolje rešenje.

Automatizacijom sistema postiže se bolja produktivnost i efikasnost proizvodnog procesa što rezultuje značajnom uštedom sredstava za proizvodnju.

Platforma na kojoj NOVUM gradi svoja projektna rešenja bazirana je na hardverskim i softverskim rešenjima kompanije SIEMENS, koja je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, a čiji smo s ponosom prvi partner u Srbiji.

Oblasti

Kompanija NOVUM poseduje višegodišnje iskustvo u više oblasti industrijskih postrojenja, mašina i proizvodnih procesa.

Automatizaciju i modernizaciju vršimo na:

  • CNC alatnim mašinama (strugova, brusilica, glodalica),
  • Kranovima (mosnih, toranjskih, lučkih),
  • Linijama za proizvodnju.
Siemens

Procesi automatizacije

Proces automatizacije vrši se u nekoliko ključnih faza da bi sistem kvalitetno funkcionisao. Neke od ovih faza možete i pojedinačno zahtevati u skladu sa vašim potrebama.

Projektovanje sistema

Inženjeri kompanije NOVUM poseduju višegodišnje iskustvo i znanje koje je potrebno za realizaciju kompleksnih projekata iz oblasti automatizacije. U skladu sa zahtevima i potrebama korisnika projektujemo idejno rešenje, vršimo odabir odgovarajuće opreme i izrađujemo elektro dokumentaciju koristeći savremene programske pakete.

Kvalitet projekta odgleda se u tome da ih izrađuju stručni inženjeri sa iskustvom koristeći savremenu opremu i tehnologije.

Nabavka opreme

Kako bi olakšali, ali i ubrzali proces, kompanija NOVUM vrši nabavku svih komponenti koje su potrebne za projektovani sistem. Takođe, po zahtevu klijenata, nabavljamo i zamenske ili rezervne delove koje su vam potrebni.

Izrada elektro ormana

Prema potrebama naših klijenata, a po prethodno izrađenom projektu, izrađujemo upravljačke ormane (PLC) i ormane sa niskonaponskom opremom. U našoj radionici ugrađujemo i povezujemo komponente u nov ili postejeći elektro orman. Gotove ormane ispitujemo bez periferija u beznaponskom i naponskom stanju.

Programiranje (PLC, HMI, Regulatori...)

Peogramiranje aplikativnog softvera jedna je od specijanosti koje nudi naša kompanija. Inženjeri naše kompanije vrše programiranje PLC i SINUMERIK kontrolera, proizvođača SIEMENS, i funkcionalnog i vizuelno dopadljivog upravljačkog panela (HMI). Takođe, parametrišemo i puštamo u rad frekventne, DC i step regulatore.

Svi aplikativne softvere rade obučeni inženjeri u savremenim programskim paketima kao što je TIA Portal, STEP7 i drugi.

Puštanje u rad

Puštanje u rad je krajnji proces koji se izvodi u nekoliko faza. Srž ovog procesa je da proveri da su sve elektro i mehaničke komponente ugrađene, povezane i ispitane te da funkcioniše u skladu sa projektom i zahtevima klijenata.

Neke od faza koje se vrše su:

  • Prijem - Podrazumeva da je sve transportovano, montirano i da su povezani motori i periferija;
  • Ispitivanje - Ispitivanje se vrši u beznaponskom stanju i selektivno se uključuje napon celog sistema;
  • Puštanje u rad - Kada se ispita i uključi napon vrši se ispitivanje svih funkcionalnosti i dorada sistema u skladu sa zahtevima klijenta;
  • Probni rad i obuka - U ovoj fazi vrši se nadzor nad proizvodnjom i obuka operatera i lica zaduženih za održavanje;
  • Primopredaja - Krajnja faza je primopredaja sistema klijentu i ustupanje elektro dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formi.